Karmaşık bir konu olarak, değerleme hizmetleri, muhasebe, finans, vergi vb. gibi çok çeşitli alanda uzmanlık gerektirir. Karar, çeşitli nicel ve nitel faktörleri göz önüne alarak varlık sınıfları itibariyle değerleme hizmetleri sunmaktadır.

Karar, aşağıdaki iki değerleme konusuna odaklanmaktadır:

  • Firma değerlemesi
  • Değer düşüklüğü testine yönelik olarak maddi ve maddi olmayan varlıkların değerlemesi
Değerleme raporuna ek olarak, Türkiye'de yabancı yatırımcılara yönelik olarak satın alma süreçleri ile ilgili danışmanlık hizmetleri de sunulmaktadır.
Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık