17 Mart 2019

DENETİM SEKTÖRÜ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Sermaye piyasalarının temel unsurlarından biri denetimdir. Denetim firmalarına duyulan güven, piyasaları da güvenilir kılmaktadır. Dünya genelinde sermaye piyasalarında büyük denetim firmalarının […]
22 Kasım 2018

KONDORDATO BAŞVURULARINA SIKI DENETİM GELİYOR

Konkordato, çeşitli nedenlerle geçici ekonomik zorluklar yaşayan şirketlere, şirketin iflas etmesi durumunda ortaya çıkabilecek sosyo-ekonomik olumsuzluklar göz önünde bulundurularak, belirli bir […]
31 Ağustos 2018

TÜRMOB VE KGK ARASINDA SIKIŞMAK

Denetçilere eğitim zorunluğu ilk olarak Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından geçirilmiştir. Denetim faaliyetlerini bir dönem düzenleyen SPK, denetçilere lisanslarını yenilemek için […]
30 Haziran 2018

DENETÇİ ADAYI SEÇİMİNDE ÇAĞIN GENÇLİĞİNİ ANLAMAK

Denetçilik çok önemli bir kariyer mesleğidir. Dünya genelinde, mesleki kriterlerini oluşturmuş, mesleki örgütlenmesine tamamlamıştır. Denetçi olabilmek için mesleki bilgi temeldir. Ancak, […]
5 Haziran 2018

HALKA AÇIK ŞİRKETLERDE KAPSAMLI KAR ANALİZİ

Özkaynak karlığı (ROE) ve varlık karlığı (ROA) işletmeler için temel performans göstergeleridir. 2009 yılında uygulamaya giren IAS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu […]
29 Mayıs 2018

YAKLAŞIK 4.000 YENİ ŞİRKET DENETİM KAPSAMINA GİRİYOR

YAKLAŞIK 4.000 YENİ ŞİRKET DENETİM KAPSAMINA GİRİYOR TTK’nin 397. Maddesi ile, Bakanlar Kuruluna denetim kapsamına girecek işletmeleri belirleme yetkisi verilmiştir. Bakanlar […]
14 Mayıs 2018

BİLANÇODAKİ TAŞINMAZLARI BİR DEFAYA MAHSUS DEĞERLEME İMKANI GELİYOR

Vergi Usul Kanunu’muza enflasyon muhasebesi uygulaması girdikten sonra, yeniden değerleme uygulamasına tamamen son verilmiştir. Ancak,  enflasyon muhasebesi uygulamasını gerektiren koşullar ortadan […]
18 Mart 2018

KONKORDATO TALEPLERİNDE DENETİM ŞİRKETLERİNE BÜYÜK ROL

İcra-İflas Kanunu değişikliği (5071 sayılı Kanun) ile iflas ertelemesi müessesi tamamen ortadan kaldırılmıştır. İflas ertelemenin çoğu zaman kötü niyetli olarak kullanılması […]
19 Şubat 2018

DÖVİZLİ KREDİ KULLANAN ŞİRKETLERE DENETİM ZORUNLULUĞU

Yabancı paralı kredi kullanımı ülkemizde giderek artmaktadır. Ülkemizde yeterli sermaye birikiminin olmaması nedeniyle, yabancı kredi kullanımı bir zorunluluk haline gelmektedir. Yabancı […]
22 Ocak 2018

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Sağlık harcamaları, bireylerin bütçelerinde önemli bir yer tutmaktadır. TÜİK verilerine göre, bireyler, sağlık harcamalarının yaklaşık % 16,6’sını kendileri karşılamaktadır.  Sağlık sorunları […]
29 Aralık 2017

NAKİT AKIŞ TABLOSU DÜZENLEMEK ZORLAŞIYOR

Finansal tablolar tahakkuk ilkesi temel alınarak düzenlenir. Bunun tek istisnası nakit akış tablolarıdır. Nakit akış tablosu, işletme faaliyetleri, yatırım faaliyetleri ve […]
16 Aralık 2017

KİLİT DENETİM KONUSU OLARAK AÇIKLANABİLECEK KONULAR

Denetim raporlarının standart yapısı artık değişiyor. Denetim raporu, firma bazında özel bilgileri içerecek şekilde düzenlenmeye başlanıyor. Bu radikal değişim, denetçinin denetim […]
7 Aralık 2017

TFRS YORUM 22’YE GÖRE YABANCI PARALI AVANSLARIN RAPORLANMASI

Yabancı Paralı Avansların Raporlanması – TFRS Yorum 22 Yabancı para ile avans verilmesi işlemi ithalatta ve ithalata bağlı diğer sektörlerde sıklıkla […]
3 Kasım 2017

YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER

Gayrimenkuller elde bulundurulma amaçlarına göre, finansal tablolarda raporlanırlar. İşletmeler aşağıdaki üç amaç için gayrimenkul elde bulundururlar: a) Normal iş akışı içerisinde […]
2 Kasım 2017

UZUN VADELİ YATIRIMLARIN FİNANSAL TABLOLARDA RAPORLANMASI

Uzun vadeli özkaynak yatırımlarının ayrımında önemli olan kavram, yatırım yapılan işletmenin finansman ve faaliyet politikaları üzerindeki etki düzeyidir. Yatırım yapılan işletmedeki […]
1 Kasım 2017

HASILATIN ÖLÇÜMÜ

Hasılat, hasılatın ortaya çıkmasına sebep olan işlem ve olaya ilişkin taraflar arasında yapılan anlaşma uyarınca alınan veya alınması beklenen tutar esas […]
30 Ekim 2017

VADE FARKININ HASILATTAN AYRIŞTIRILMASI BİR YIL UYGULAMASI

TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat standardına göre, hasılat, sözleşmeden doğan yükümlülüğün yerine getirilmesi karşılığında elde edilmesi beklenen bedeldir. Yükümlülük genel ifade […]
29 Ekim 2017

MSUGT’DEN BOBİ FRS’YE GEÇİŞ

Kamu Gözetim Kurumu, TTK’un kendine verdiği yetkiyi kullanarak, işletme türleri için uygulanacak standartları belirlemektedir. 2017 yılında yayınlanan BOBİ FRS ile büyük […]
Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık