Son Yazılar

7 Aralık 2017

TFRS YORUM 22’YE GÖRE YABANCI PARALI AVANSLARIN RAPORLANMASI

Yabancı Paralı Avansların Raporlanması – TFRS Yorum 22 Yabancı para ile avans verilmesi işlemi ithalatta ve ithalata bağlı diğer sektörlerde sıklıkla […]
3 Kasım 2017

YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER

Gayrimenkuller elde bulundurulma amaçlarına göre, finansal tablolarda raporlanırlar. İşletmeler aşağıdaki üç amaç için gayrimenkul elde bulundururlar: a) Normal iş akışı içerisinde […]
2 Kasım 2017

UZUN VADELİ YATIRIMLARIN FİNANSAL TABLOLARDA RAPORLANMASI

Uzun vadeli özkaynak yatırımlarının ayrımında önemli olan kavram, yatırım yapılan işletmenin finansman ve faaliyet politikaları üzerindeki etki düzeyidir. Yatırım yapılan işletmedeki […]
1 Kasım 2017

HASILATIN ÖLÇÜMÜ

Hasılat, hasılatın ortaya çıkmasına sebep olan işlem ve olaya ilişkin taraflar arasında yapılan anlaşma uyarınca alınan veya alınması beklenen tutar esas […]
30 Ekim 2017

VADE FARKININ HASILATTAN AYRIŞTIRILMASI BİR YIL UYGULAMASI

TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat standardına göre, hasılat, sözleşmeden doğan yükümlülüğün yerine getirilmesi karşılığında elde edilmesi beklenen bedeldir. Yükümlülük genel ifade […]
29 Ekim 2017

MSUGT’DEN BOBİ FRS’YE GEÇİŞ

Kamu Gözetim Kurumu, TTK’un kendine verdiği yetkiyi kullanarak, işletme türleri için uygulanacak standartları belirlemektedir. 2017 yılında yayınlanan BOBİ FRS ile büyük […]

Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık