Son Yazılar

14 Temmuz 2020

FRC’ den (The Financial Reporting Council) Denetim Şirketlerinin Yapısını Değiştiren Karar

06.07.2020 tarihinde İngiltere’nin düzenleyici kurumu olan The Financial Reporting Council (FRC), denetim sektörünü yeniden şekillendirecek bir karar yayınlamıştır. Bu karara göre […]
11 Mayıs 2020

TFRS Taksonomisi ve Nakit Akış Tablosu

ÖZET Uluslararası işletmelerin faaliyetlerinin çeşitlenmesi ve daha fazla ülkeye yayılması, ekonomik karar vericilerin finansal tabloların güvenilirlik, şeffaflık ve karşılaştırılabilir olma özelliklerini […]
13 Nisan 2020

Önemi Anlaşılmayan Önemlilik!

Özet Ülkemizde bağımsız denetime tabi olan şirketlerin sayısında meydana gelen artışa paralel olarak bağımsız denetim standartları daha da önemli hale gelmektedir. […]
7 Nisan 2020

COVİD-19 Salgınının Türkiye Muhasebe Standartları Kapsamında Değerlendirilmesi

Giriş 2019 yılı Aralık ayında tüm dünya Covid-19 (Korona Virüs) ile tanışmıştır. Çin’de başlayan bu virüs kısa zamanda tüm dünyaya yayılarak […]
17 Mart 2019

DENETİM SEKTÖRÜ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Sermaye piyasalarının temel unsurlarından biri denetimdir. Denetim firmalarına duyulan güven, piyasaları da güvenilir kılmaktadır. Dünya genelinde sermaye piyasalarında büyük denetim firmalarının […]
22 Kasım 2018

KONDORDATO BAŞVURULARINA SIKI DENETİM GELİYOR

Konkordato, çeşitli nedenlerle geçici ekonomik zorluklar yaşayan şirketlere, şirketin iflas etmesi durumunda ortaya çıkabilecek sosyo-ekonomik olumsuzluklar göz önünde bulundurularak, belirli bir […]

Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık